Lista autorów


Andrzej Karczewski

Krakowski adwokat. Od 2003 roku prowadzi własną kancelarię, zajmującą się głównie obsługą prawną spółek. Wolne chwile sprawiedliwie dzieli między nurkowanie, narciarstwo i muzykę klasyczną.

Artykuły autora


  • 10.05.2011 - Andrzej Karczewski

    Odpowiedzialność karna pracodawców – zaliczki na podatek dochodowy

    Problematyka odpowiedzialności karnej osób zajmujących się prowadzeniem spraw spółek prawa handlowego za nieodprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości jest zagadnieniem zawsze aktualnym. Jeśli wziąć pod uwagę stopień skomplikowania prawa podatkowego i rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, nie jest trudno o błąd decyzyjny w tym zakresie.

    Czytaj dalej »

    • 0