30.06.2011 - Magdalena Czernicka

Rozpoznał oskarżonego po obrońcy…

„Mały świadek koronny” to sprawca popełniający przestępstwo wspólnie z innymi osobami, ujawniający następnie organom ścigania informacje dotyczące osób w nim uczestniczących oraz istotne okoliczności jego popełnienia. „Nagrodą” za pełną lojalność wobec organów ścigania jest nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet możliwość warunkowego zawieszenia jej wykonania.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Ustawodawca, dostrzegając trudności natury dowodowej, uniemożliwiające lub utrudniające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej członków zorganizowanych struktur przestępczych, stworzył tę instytucję jako narzędzie służące do rozbicia ich grupowej solidarności. Obecnie instytucja ta, zapewne wbrew intencjom prawodawcy, jest często parodią samej siebie. Organy ścigania, zamiast pracowicie gromadzić materiał dowodowy w sprawie, bardzo chętnie ulegają pokusie pozyskania „małego koronnego”.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz