Nasze działy


Prawo bankowe

  • 12.04.2011 - Marta Banasiak–Stępniowska

    Praktyka bankowa a orzecznictwo sądowe w transakcjach dokumentowych

    Stosowane powszechnie przez banki reguły i wytyczne ICC Paris, cieszą się zasłużoną renomą. Paradoksalnie, mogą mieć tak szerokie zastosowanie właśnie dlatego, że są przyjmowane jako „prawo zwyczajowe”, na zasadzie dobrowolności i niejako w dowód uznania dla ich skuteczności i racjonalności.

    Czytaj dalej »