Lista autorów


Marta Banasiak–Stępniowska

Absolwentka prawa UJ oraz studiów podyplomowych Handel Zagraniczny na UE w Krakowie, od niemal 20 lat związana z bankowością. Obecnie dyrektor ds. sprzedaży produktów trade finance w Banku BPH SA. W 2005 roku uzyskała międzynarodowe świadectwo „Certifi ed Documentary Credit Specialist” w Institute of Financial Services w Londynie, autoryzowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Od 2007 roku jest związana także z Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego, gdzie wykłada problematykę rozliczeń w handlu zagranicznym.

Artykuły autora


  • 11.04.2011 - Marta Banasiak–Stępniowska

    Praktyka bankowa a orzecznictwo sądowe w transakcjach dokumentowych

    Stosowane powszechnie przez banki reguły i wytyczne ICC Paris, cieszą się zasłużoną renomą. Paradoksalnie, mogą mieć tak szerokie zastosowanie właśnie dlatego, że są przyjmowane jako „prawo zwyczajowe”, na zasadzie dobrowolności i niejako w dowód uznania dla ich skuteczności i racjonalności.

    Czytaj dalej »

    • 0