08.05.2012 - Karol Sienkiewicz

Przedwojenne obligacje – współczesne … hobby

Historia polskich publicznych papierów dłużnych sięga 1782 r., kiedy to holenderski bankier Quiryn van Hoorn pożyczył królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu 1.000.000 guldenów. Dowodem tej emisji były obligacje na 1000 guldenów każda. Również w XIX wieku przeprowadzonych zostało kilka emisji obligacji, pierwsze jeszcze przez władze Księstwa Warszawskiego. Intensywną akcję „pożyczkową”, co oznaczało drukowanie obligacji, prowadziły władze powstańcze. I tak w 1831 r. wypuszczono pożyczkę „Posiłki Polskie”, zaś w 1863 r. „Pożyczkę Ogólna Narodową”. Obecnie papiery wartościowe emitowane w XIX wieku przedstawiają wartość muzealną i należą do ogromnych rzadkości.

 • 1

 • Ocena:

  5

  (3)

Szczególnie interesującym okresem w historii państwowych obligacji były czasy II Rzeczypospolitej. Młode państwo potrzebowało ogromnych środków do sprawnego funkcjonowania. Jednym ze źródeł pozyskiwania kapitału były właśnie emisje obligacji. W całym dwudziestoleciu międzywojennym Skarb Państwa wypuścił ponad 40 różnych pożyczek emisyjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Komentarze

 • 1

 • Ocena:

  5

  (3)

 • 18.05.2012

  patelmajster

  Zapraszam na stronę mojego kolegi, która jest poświecona podobnej tematyce.
  http://skrypofilia.pl/
  pozdrawiam Michał

Dodaj komentarz