Lista autorów


Maciej Górski

Aplikat adwokacki. Pasjonuje go prawo nieruchomości, którym  zajmuje się od przeszło 5 lat na różnych
płaszczyznach. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. 

Artykuły autora


  • 25.09.2012 - Maciej Górski

    Znów odszkodowanie za zaniechanie legislacyjne. Płoną lasy.

    „Do zwrotu miliardy za lasy” – zagrzmiała Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Według autora artykułu Skarb Państwa może zapłacić nawet 20 miliardów złotych byłym właścicielom i ich spadkobiercom tytułem odszkodowań za lasy odebrane im po II wojnie światowej, a wszystko z powodu precedensowego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt I CSK 547/11, który ma otworzyć drogę do dochodzenia odszkodowań za zaniechanie legislacyjne, wobec nieuchwalenia „odrębnych przepisów”, na podstawie których miałyby zostać wypłacone rekompensaty za utratę własności strategicznych zasobów naturalnych kraju. Do ich uchwalenia miałby zobowiązywać art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.  Ile w tym prawdy?

    Czytaj dalej »

    • 1