Nasze działy


Prawo kanoniczne

 • 02.07.2011 - Tomasz Szeląg

  Środki dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

  Małżeństwo cieszy się w prawie kanonicznym przychylnością prawa, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości uważa się je za ważne do momentu udowodnienia czegoś przeciwnego. Inaczej mówiąc, istnieje domniemanie, które obowiązuje dopóty, dopóki nie stwierdzi się w toku procesu jego nieważności.

  Czytaj dalej »

 • 01.07.2011 - Rafał Kornat

  Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

  Proces małżeński kościelny, błędnie określany mianem „rozwodu kościelnego”, staje się procesem coraz bardziej rozpowszechnionym. Jest to kolejny, „drugi” proces, inicjowany przez strony często automatycznie po otrzymaniu orzeczenia o rozwodzie cywilnym, tym samym niesłusznie utożsamiany z rozwodem cywilnym.

  Czytaj dalej »

  • 1