01.07.2011 - Rafał Kornat

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Proces małżeński kościelny, błędnie określany mianem „rozwodu kościelnego”, staje się procesem coraz bardziej rozpowszechnionym. Jest to kolejny, „drugi” proces, inicjowany przez strony często automatycznie po otrzymaniu orzeczenia o rozwodzie cywilnym, tym samym niesłusznie utożsamiany z rozwodem cywilnym.

 • 1

 • Ocena:

  0

  (0)

Osoby wnioskujące o proces kościelny często zadają pytanie: „czy mogę starać się o proces kościelny bez uzyskania orzeczenia o rozwodzie cywilnym”?
Proces kanoniczny i proces cywilny - to dwie niezależne od siebie procedury prawne, dlatego też możemy uzyskać orzeczenie o nieważności małżeństwa kościelnego bez otrzymania rozwodu cywilnego, jak również posiadać orzeczenie o rozwodzie cywilnym bez wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w Kościele katolickim.
Rekomendacja od władz kościelnych
Podstawowym problemem, dotykającym osoby zainteresowane procesem kościelnym, jest błędna

Komentarze

 • 1

 • Ocena:

  0

  (0)

 • 04.09.2018

  Arletta Bolesta

  Warto uzupełnić treść o nowe inf., jak - proces skrócony, jedno- instancyjność itp.
  dr Arletta Bolesta
  adwokat kościelny

Dodaj komentarz