19.02.2013 - (YZMA)

Dokumenty pozwoleń na stały wywóz zabytków z Polski - Olgierd Jakubowski

Kontrola przepływu dóbr kultury za pomocą dokumentów wywozowych jest jednym z przyjętych na świecie standardów ochrony dziedzictwa kulturowego.

[Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 26]

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Systemy wydawanych pozwoleń i innych dokumentów wyrażających zgodę na wywóz danego dobra kultury z terytorium państwa pozwalają władzom nie tylko ocenić, czy wywóz obiektu stanowiłby uszczerbek dla dziedzictwa kulturowego, ale również sprawdzić, czy obiekt nie pochodzi z przestępstwa. W międzynarodowych umowach prawnych regulujących światową ochronę dziedzictwa, takich jak KONWENCJA Z 17 LISTOPADA 1970 R.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz