Lista autorów


Ewa Grzeszyk-Kiliańska, Patrycja Gago

Ewa Grzeszyk-Kiliańska

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegły sądowy z zakresu pisma i dokumentów przy Sądach Okręgowych  w Warszawie i w Płocku, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

Patrycja Gago

Doktorantka prawa w Katedrze postępowania karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnik badań naukowych prowadzonych przez Katedrę Postępowania karnego w zakresie m.in. postępowań szczególnych i czynności operacyjno- rozpoznawczych.

Artykuły autora


  • 12.10.2015 - Ewa Grzeszyk-Kiliańska, Patrycja Gago

    FIKCJA KARANIA – studium przypadku umorzenia postępowania w sprawie fałszowania pieniędzy


    Historia fałszowania pieniędzy jest równie stara, jak one same. Obrót gospodarczy opierający się na wymianie środków płatniczych rodził pokusę od zarania dziejów. W regulacjach najstarszych kodyfikacji świata przestępstwa takie stawiane były na równi ze zbrodniami zdrady stanu czy obrazy majestatu.

    Czytaj dalej »

    • 4