Lista autorów


Robert Zawłocki

Prof. nadzw. UAM dr hab., prodziekan ds. studenckich i kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Artykuły autora


 • 16.04.2014 - Robert Zawłocki

  Propozycja zmian Kodeksu Karnego w zakresie przestępstw przeciwko dokumentom

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości po zakończonych w październiku 2013 r. ponadrocznych pracach zaproponowała zmiany przepisów w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 32]

  Czytaj dalej »

  • 0