Lista autorów


Paweł Kaliszczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego a następnie pracownik naukowy w Katedrze Kryminalistyki UJ pod kierownictwem prof. Tadeusza Hanauska. Prokurator w stanie spoczynku. Wykładowca akademicki. Autor i współautor publikacji naukowych oraz monografii w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i prawa karnego gospodarczego. Prywatnie: miłośnik kina niemego, literatury współczesnej i jazzu.

 

 

Artykuły autora


  • 07.08.2012 - Paweł Kaliszczak

    Znaczenie współpracy prokuratora i biegłego z zakresu medycyny sądowej dla prawidłowego przebiegu postępowania karnego

    Zagadnie współpracy organów śledczych z biegłymi stanowi ciekawy temat do rozważań naukowych i publicystycznych. Historycznie rzecz ujmując, metodykę śledczą ukształtował ścisły związek medycyny sądowej i kryminalistyki, pojmowanej jako rodzaj nauki praktycznej, polegającej na stosowaniu metod i środków dla celów wykrywczych i dowodowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że metodyka kryminalistyczna powstała na bazie doświadczeń medyków sądowych. Pisze o tym dokładnie J. Thorwald w klasycznym dziele „Stulecie detektywów”.

    Czytaj dalej »

    • 1