Lista autorów


Michalina Nowokuńska

Absolwentka Wydziału Prawa UJ, radca prawny - wykonuje zawód na podstawie umów cywilnoprawnych. W latach 1991-1993 dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Krakowa, w latach 1993-2001 zastępca prezesa RIO w Krakowie i przewodnicząca komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W latach 1995-2011 - arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu spraw ustrojowych i prawa samorządu terytorialnego, prawa finansowego i prawa zamówień publicznych. od 2007 r. dziekan Rady OIRP W Krakowie.

Artykuły autora


  • 02.07.2011 - Michalina Nowokuńska

    Odwrócony kredyt hipoteczny

    Prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym rozpoczęły się w Polsce w 2008 r. W kwietniu 2010 r. założenia do projektu ustawy były gotowe, jednak zgłoszono do nich 183 uwagi, z których znaczna część została uwzględniona przez Ministerstwo Finansów w założeniach opracowanych w I kwartale 2011 r. Proces legislacyjny jeszcze się nie rozpoczął.

    Czytaj dalej »

    • 0