Lista autorów


Jan Hartman

Filozof i etyk, autor kilkunastu książek m.in. z dziedziny metafilozofi i oraz bioetyki.

Kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki w Collegium Medicum UJ; redaguje czasopismo filozoficzne „Principia”.

Jako publicysta współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Przekrojem”, „Przeglądem Politycznym”.

Rozprawa prof. Hartmana z dziedziny filozofi i prawa „Władza – wolność – prawo” jest dostępna na jego stronie internetowej: www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman.

Artykuły autora


 • 20.03.2012 - Jan Hartman

  Odszkodowania nie będzie

  Osoby, którym należy się odszkodowanie, z natury rzeczy są pokrzywdzone. Roszczenia odszkodowawcze mogą mieć różny charakter i nie zawsze krzywda, strata lub inny uszczerbek na dobrach powoda jest oczywisty, i nie zawsze wywołuje współczucie. Dlatego myślenie o odszkodowaniach w kategoriach procedur finansowych nie może wyprzeć świadomości prawniczego charakteru tej materii.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 30.09.2011 - Jan Hartman

  Prokuratorzy zasługują na więcej

  Przesłanki dla tytułowego twierdzenia dostarczył pewien polityk, stwierdzając, że „Polacy zasługują na więcej”. Drugą przesłankę wymyśliłem sam: prokuratorzy są Polakami. I już sylogizm prawno-polityczny prawie gotowy. Wystarczy tylko wniosek, a on jest właśnie wyrażony w tytule.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 30.08.2011 - Jan Hartman

  Komornicy do sądu! Komornicy do sądu!

  Jak to możliwe, że niektórzy komornicy, zajmujący środki na kontach zadłużonych szpitali, pobierają opłaty egzekucyjne w wysokości 15 proc., a nie 8 proc., skoro ustawa o komornikach mówi, że w przypadku egzekucji z rachunku bankowego „komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 proc. wartości wyegzekwowanego mienia”? Widocznie czują się bardzo pewni siebie i lubią pieniądze.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 31.07.2011 - Jan Hartman

  Rejent na wrotkach

  Wszystko płynie... Miał tak powiedzieć Heraklit, ale nie powiedział. Przesłanie wszak zostawił jasne: wszystko się zmienia i do tej zmienności lepiej się dostosować, bo choćbyś się nie wiem jak zaparł, rydwan czasu potoczy się dalej.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3