Lista autorów


Łukasz Gorywoda

Dr Łukasz Gorywoda jest prawnikiem w Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze oraz Członkiem Prezydium Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. www.allerhand.pl

Artykuły autora


  • 14.05.2014 - Łukasz Gorywoda

    Przygotowywanie świadków do składania zeznań w arbitrażu międzynarodowym – wprowadzenie do wykładu Gościa Specjalnego II Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014

    Jaka forma kontaktu między pełnomocnikiem a świadkiem przed złożeniem zeznań jest dopuszczalna? Czy pełnomocnik może spotykać się ze świadkiem w celu omówienia i przygotowania jego przyszłych zeznań? Pytanie to ma szczególne znaczenie w przypadku arbitrażu międzynarodowego, gdzie pełnomocnicy podlegają często różnym – potencjalnie sprzecznym – krajowym regulacjom kontaktu ze świadkiem. Regulacje te mogą obejmować normy kraju pochodzenia pełnomocnika strony, siedziby arbitrażu, jak również miejsca, w którym odbywa się rozprawa arbitrażowa.

    Czytaj dalej »

    • 0