Lista autorów


Bolesław Matuszewski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Zwycięzca Ogólnopolskiego Finału Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke organizowanego przez Naczelną Radę Adwokacką. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Artykuły autora


  • 06.04.2013 - Bolesław Matuszewski

    Znieważyłem? Nie, tylko skrytykowałem.

    Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 14 marca 2013 r. niezwykle interesujący i istotny wyrok w sprawie Eon przeciwko Francji (nr skargi 26118/10), który może mieć niebagatelne znaczenie dla charakteru społecznej debaty politycznej w Polsce.

    Czytaj dalej »

    • 0