Lista autorów


Agata Rewerska

Agata Rewerska - radca prawny, od 2003 prowadzi własną Kancelarię w Warszawie specjalizującą się we własności intelektualnej. W latach 2007-2010 wykładowca zasad wykonywania zawodu i etyki w OIRP Warszawa, od 2010 roku prowadzi Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum, wykładowca KPC, doktorant prof. Marka Safjana. W dorobku zawodowym ma także „szefowanie” działowi prawa pracy i prawa procesowego w Haarmann Hemmelrath oraz pracę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

 
Ad Exemplum
Szkoła Prawa Procesowego Agaty Rewerskiej
www.adexemplum.com
iudicium ars est - proces jest sztuką

Artykuły autora


  • 02.10.2012 - Agata Rewerska

    Opinia prawna – fenomen tegorocznego egzaminu radcowskiego

    Egzamin zawodowy – radcowski czy adwokacki - jest i zawsze był ważnym wydarzeniem w życiu za równo zdających go osób, jak i samorządu. Od czasu wprowadzenia egzaminów ministerialnych egzaminy zawodowe stały się także pewnym wyznacznikiem skuteczności szkolenia prowadzonego przez izby i rady poszczególnych samorządów. W konsekwencji powyższego przebieg egzaminów jest od kilku lat dokładnie obserwowany i szeroko komentowany w środowisku. Budzi on także co roku dużo emocji dotyczących stopnia trudności i skomplikowania zadań egzaminacyjnych. W odniesieniu do tegorocznego egzaminu oczekiwano ponownie trudnych, złożonych pytań na teście i zadań wymagających rozróżnienia pomiędzy błędami w ustaleniach faktycznych i błędnym zastosowaniem prawa materialnego. Tymczasem sierpniowy egzamin okazał się być bardziej zaskakującym niż trudnym. Zaskoczeniem bowiem była konieczność skonstruowania opinii prawnej na części drugiej egzaminu radcowskiego…

    Czytaj dalej »

    • 0