Lista autorów


Magdalena Cetera

 • mediator do spraw cywilnych i karnych
 • od 2003 roku mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Legnicy, Opolu, Zielonej Górze
 • Wirtschaftsmediator – Akademie für Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement 
 • mediator Time Limited Mediation (Devon & Exeter Law Society)
 • seminaria m.in. „Mediacje Między Ofiarą i Sprawcą” - Centrum Negocjacji w Warszawie
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej
 • członek Wrocławskiego Centrum Mediacji i Profilaktyki Konfliktu
 • członek fundacji Educo
 • wykładowca z zakresy teorii konfliktu i mediacji przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”
 • prowadzi ogólnopolskie szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji
 • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: Politologia, specjalizacja: Europeistyka i Niemcoznawstwo
 • stypendium na Universität - Gesamnthochschule Siegen, Niemcy, specjalizacja: Mediacja
 • Podyplomowe Studium Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale  Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Artykuły autora


 • 20.03.2012 - Magdalena Cetera

  Nie taka mediacja straszna…

  Mediacja to rozwiązywanie sporu przez strony w obecności mediatora. Ta szybka i odformalizowana procedura uważana jest obecnie za uzupełnienie tradycyjnego systemu sprawiedliwości. Dzięki niej strony mogą wybrać optymalną metodę opanowania konfliktu. Mediacja to rozwiązywanie sporu przez strony w obecności mediatora.

  Czytaj dalej »

  • 0