Lista autorów


Jan Hartman

Filozof i etyk, autor kilkunastu książek m.in. z dziedziny metafilozofi i oraz bioetyki.

Kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki w Collegium Medicum UJ; redaguje czasopismo filozoficzne „Principia”.

Jako publicysta współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Przekrojem”, „Przeglądem Politycznym”.

Rozprawa prof. Hartmana z dziedziny filozofi i prawa „Władza – wolność – prawo” jest dostępna na jego stronie internetowej: www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman.

Artykuły autora


  • 31.03.2011 - Jan Hartman

    Niechby wyrok uzasadniał się sam…

    Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa z zapytaniem, czy opóźnienia w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziów stanowią naruszenie zasad etyki zawodowej sędziego. Wiadomo przecież, że z uzasadnieniami wielu sędziów „nie wyrabia się” na czas.

    Czytaj dalej »

    • 0

1 2 3