02.07.2011 - Tomasz Szeląg

Środki dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Małżeństwo cieszy się w prawie kanonicznym przychylnością prawa, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości uważa się je za ważne do momentu udowodnienia czegoś przeciwnego. Inaczej mówiąc, istnieje domniemanie, które obowiązuje dopóty, dopóki nie stwierdzi się w toku procesu jego nieważności.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Trybunał orzekający musi wyrokować zgodnie z prawem i w sposób pewny, a pewność tę zdobywa poprzez analizę akt sprawy i przedstawionych dowodów, które swobodnie ocenia, z zastrzeżeniem istnienia nakazów i zakazów dowodowych.
 
Główne rodzaje dowodów

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz