Lista autorów


Tomasz Szeląg

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Słuchacz studiów  doktoranckich na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, w Instytucie Prawa Kanonicznego. Autor książek popularnonaukowych o historii późnego Cesarstwa Rzymskiego. Miłośnik piłki nożnej, zarówno jako kibic, jak i gracz.

Artykuły autora


  • 02.07.2011 - Tomasz Szeląg

    Środki dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

    Małżeństwo cieszy się w prawie kanonicznym przychylnością prawa, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości uważa się je za ważne do momentu udowodnienia czegoś przeciwnego. Inaczej mówiąc, istnieje domniemanie, które obowiązuje dopóty, dopóki nie stwierdzi się w toku procesu jego nieważności.

    Czytaj dalej »

    • 0