16.02.2016

Szkolenie "eIDAS - SZANSA DLA ROZWOJU TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH -Bezpieczeństwo prawne dokumentów, umów i zapewnienia materiału dowodowego" -Warszawa 10.03.2016

  • 0

 

Już od 1 lipca 2016 roku wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoją infrastrukturę do akceptacji podpisów i pieczęci elektronicznych pochodzących z całej Unii Europejskiej. Przygotowanie to wymaga dostosowania infrastruktury urzędowej zarówno do przyjmowania dokumentów jak i do doręczania dokumentów wytworzonych wewnątrz podmiotu publicznego, w tym także stosowania dokumentu elektronicznego w postępowaniu sądowym. Ze względu na fakt, że rozporządzenie unijne ma zastosowanie bezpośrednie, nie ma możliwości opóźnienia wejścia w życie obowiązku na bazie przepisu krajowego.

 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 
Rozporządzenie eIDAS weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018.

 

W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego.

 

Rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny- określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia usług identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych. 
Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione mechanizmy wprowadzane rozporządzeniem eIDAS a także możliwości ich zastosowania.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla Radców prawnych, adwokatów, notariuszy.

 

Szkolenie prowadzą:

 

Michał Tabor- Ekspert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, który aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).
Daniel Wachnik- Ekspert, Trusted Information Consulting, dwanaście lat doświadczenia w zakresie technologii i zastosowania podpisów elektronicznych. Zaangażowany w prace normalizacyjne ETSI i pilotażowe wdrażania eIDAS w Polsce.

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/eidasp/index.php

 

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/eidasp/formularz_pr10.php

 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

 

email: pr@konferencja.com.pl

Komentarze

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz