20.04.2016

Seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH Trochę silniejszy wiatr w żagle ngo?"- pod patronatem MIDY!

 

Seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH Trochę silniejszy wiatr w żagle ngo?"

Warszawa, 19 maja 2016r.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/zps/formularz_pr10.php

  • 0

 

W dniu 20 maja 2016 weszła w życie nowelizacja prawa o stowarzyszeniach. Najwięcej miejsca zajmują w Ustawie przepisy dotyczące stowarzyszeń zwykłych. Istotnym elementem nowelizacji jest wymóg wpisu do nowoutworzonej ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod rygorem w przypadku niedokonania wpisu rozwiązania stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Zmiany następują również w zakresie terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, posiadających osobowość prawną.

Nowym regulacjom podlegają także przepisy o nadzorze, jak również kwestie dotyczące procedury rejestracji i zmniejszenia z 15 do 7 minimalnej liczby osób mogących utworzyć stowarzyszenie.
Pozostałe bardziej szczegółowe nowe rozwiązania regulacyjne, będą omówione podczas wykładu Prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, Dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

W programie między innymi:

- Aktualne problemy stowarzyszeń – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stowarzyszeń zwykłych.

- Stowarzyszenia a spółdzielnie socjalne.

- Stowarzyszenie OPP jako wspólnik spółki prawa handlowego.

- Wybrane aspekty finansowe i podatkowe w działalności stowarzyszeń i fundacji.

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/zps/index.php

 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

 

email: pr@konferencja.com.pl


Komentarze

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz