01.04.2016

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016 - pod partonatem MIDY

 

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016

Termin i miejsce:  18 maja 2016, Warszawa

Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

  • 0

Szczegóły dotyczące Kongresu (Program, Rejestracja) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rozwiazywaniesporow.allerhand.pl

Tematy:

- Reforma prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej A.D 2016 – panel refleksyjny na kanwie praktycznego funkcjonowania nowych uregulowań.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Od początku proponowane rozwiązania rozbudzały oczekiwania środowiska mediacyjnego  i arbitrażowego, ale także wywoływały sprzeciw i wątpliwości. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowych przepisów w praktyce Paneliści i Uczestnicy Kongresu dokonają pierwszej próby oceny nowych uregulowań.  


- Online Dispute Resolution (ODR)

Kolejne obszary prawa ulegają wpływowi Internetu, nie omijając alternatywnych trybów rozwiązywania sporów.  Online Dispute Resolution (ODR) pozwalają na nieosiągalną przy klasycznych formułach szybkość postępowań, przy wysokim poziomie komfortu skonfliktowanych stron. Ponadto, ODR będące narzędziami online pozwalają na rozwiązywanie sporów mających swoje źródło w sieci. Ideą panelu jest omówienie obecnych, jak i przyszłych obszarów implementacji technik ODR, analiza przykładów istniejących platform elektronicznych oraz ocena możliwości i zasadności tworzenia tego typu rozwiązań na rynku europejskim i krajowym.


-Mediacja a dobre praktyki korporacyjne

Na ile mediacje jako alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą zostać pozytywnie przyjęte przez rynek, czy jest szansa by były szeroko stosowane w praktyce obrotu, czy warto je wpisać do kanonu dobrych praktyk np. w Dobrych praktykach spółek publicznych, czy na rynku jest dobry klimat dla wprowadzania w korporacjach departamentów ds. ADR ? Jakie dobre wzorce mogą być zachętą do wykorzystania tej metody dla rozwiązywania sporów w biznesie. Jednym słowem - jakie działania powinny zostać podjęte, by mediacje (zwłaszcza umowne) były stosowane w praktyce obrotu, a nie były tylko przedmiotem licznych dyskusji (w tym teoretycznych).


 

 

Komentarze

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz