20.02.2013 - Kamil Nowak

Fuzje i przejęcia

W ostatnich kilku latach obserwowany był szybki wzrost znaczenia transakcji fuzji i przejęć jako atrakcyjnej alternatywy dla wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw opartego na własnych zasobach i umiejętnościach. Na ową atrakcyjność składają się przede wszystkim liczne korzyści płynące z takich transakcji, wśród których powszechnie wymienia się: zwiększenie udziału w rynku, uzupełnienie pakietu produktów i usług, pozyskanie potencjału technologicznego, penetracja nowych rynków czy też efektywniejsze wykorzystanie kanałów dystrybucji. Osiągnięcie pożądanych efektów poprzedzone musi zostać jednak wieloetapowym i zazwyczaj niezwykle skomplikowanym procesem, którego powodzenie uzależnione jest od trudnych do zidentyfikowania czynników, dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma właściwe przygotowanie i zaangażowanie na wszystkich etapach procesu akwizycyjnego.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Etap planowania i przygotowania transakcji

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz