Lista autorów


Janusz Tomczak

Adwokat, kieruje Zespolem Praktyki Karnej.

Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach mających na celu wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych.

Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalających zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikające ze zdarzeń gospodarczych, np. przyjmowanie/dawanie „prowizji” za udzielanie zleceń/kontraktów (m.in. prywatna korupcja).

Jest ekspertem Fair Trials International oraz Transparency International (autor raportu „Stosowanie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w miedzynarodowych transakcjach handlowych” za lata 2011 i 2012).

 http://www.wardynski.com.pl/

Brak artykułów danego autora.