Lista autorów


Witold Klaus

Witold Klaus – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW, zdobywca Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ahoka – Innovators for the Public), zdobywca II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, autor wielu prac z zakresu kryminologii, sprawiedliwości naprawczej, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

Brak artykułów danego autora.