Lista autorów


Patrycja Gago

Doktorantka prawa w Katedrze postępowania karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnik badań naukowych prowadzonych przez Katedrę Postępowania karnego w zakresie m.in. postępowań szczególnych i czynności operacyjno- rozpoznawczych.

Brak artykułów danego autora.