06.09.2016

V Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2016 – pod patronatem MIDY!

Warszawa 28 września (sesje policy oriented), 29 września (sesje scholar oriented) i 30 września (sesje networking oriented) w Hotel Polonia Palace oraz w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego.

 

  • 0

 

Specjalistyczny Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg organizowany przez Instytut Allerhanda od 2011 roku, pod patronatem głównych instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, a obecnie Komitet Stabilności Finansowej, stanowi największą debatę dedykowaną dylematom regulacji funkcjonowania rynków finansowych w Polsce! Tegoroczne spotkanie ekspertów i praktyków regulacji rynków finansowych będzie zogniskowane na problemach zmian w systemie nadzoru spowodowanym implementacją przepisów umożliwiających przymusową restrukturyzację banków, nadzorem makro stabilnościowym, zyskującą na znaczeniu funkcją compliance oraz problemach regulacji innowacji techno-finansowych (fintech).

 Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda z Krakowa.

Instytut Allerhanda jest organizacją pożytku publicznego oraz ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa.

Patronem Instytutu jest Maurycy Allerhand (1868-1942), profesor prawa na Uniwersytecie Lwowskim, wybitny polski naukowiec, kodyfikator i dydaktyk.

W ramach Instytutu działają piony: badawczy (Allerhand Research), edukacyjny (Allerhand Training) oraz obywatelski (Allerhand Advocacy). Instytut posiada też jednostki wyodrębnione przedmiotowo: Sekcje działające, jako ciała stałe oraz Grupy Robocze pracujące zadaniowo. W ramach pionu Allerhand Summits zorganizowaliśmy w ostatnich latach ponad 30 ogólnopolskich dyskusji, w których wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników a ponad 300 ekspertów zabrało głos w ważnych dla prawa i ekonomii sprawach. Ewentualny dochód z Kongresu jest przeznaczany w całości i wyłącznie na cele statutowe naukowe, oświatowe i społeczne.

Nasze zdolności organizacyjne doceniło MSZ Królestwa Norwegii zlecając nam zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Kiszyniowie (Mołdawia) poświęconej nadzorowi antymonopolowemu. Eksperci Instytutu biorą również udział w pracach legislacyjnych, prowadzonych między innymi w związku z reformą szkolnictwa wyższego w ramach projektu Ustawa 2.0 oraz w próbach zażegnania kryzysu konstytucyjnego. Ponadto, Instytut pomaga osobom nadmiernie zadłużonym w ramach projektu bezpłatnych konsultacji prawnych dotyczących możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej Szansa 2.0.

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.FinReg.allerhand.pl

 

 

Komentarze

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz