Lista autorów


Karol Sienkiewicz

Partner w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska. Kolekcjoner historycznych papierów wartościowych, członek stowarzyszeń kolekcjonerskich. Prowadzi blog http://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/. Aktualnie przygotowuje się do maratonu (a przynajmniej półmaratonu).

Artykuły autora


  • 08.05.2012 - Karol Sienkiewicz

    Przedwojenne obligacje – współczesne … hobby

    Historia polskich publicznych papierów dłużnych sięga 1782 r., kiedy to holenderski bankier Quiryn van Hoorn pożyczył królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu 1.000.000 guldenów. Dowodem tej emisji były obligacje na 1000 guldenów każda. Również w XIX wieku przeprowadzonych zostało kilka emisji obligacji, pierwsze jeszcze przez władze Księstwa Warszawskiego. Intensywną akcję „pożyczkową”, co oznaczało drukowanie obligacji, prowadziły władze powstańcze. I tak w 1831 r. wypuszczono pożyczkę „Posiłki Polskie”, zaś w 1863 r. „Pożyczkę Ogólna Narodową”. Obecnie papiery wartościowe emitowane w XIX wieku przedstawiają wartość muzealną i należą do ogromnych rzadkości.

    Czytaj dalej »

    • 1