Lista autorów


Patrycja Strączek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W wolnym czasie podróżuje między Warszawą, Krakowem a Rzymem.

Brak artykułów danego autora.